Algemene informatie

Naam:
Stichting Lievevrouwegilde KvK 41102199

RSIN of fiscaal nummer:
816112812

Bankrekeningnummer:
NL67RABO 0306102331

Contactgegevens:
Secretariaat: vacature
E-mail: secretaris@mariaommegang.nl

Bestuurssamenstelling:

C.Poppelaars, voorzitter
C.Stumpel-Segers, wnd secretaris
M. Edelijn, penningmeester

Beleidsplan:
De Stichting Lievevrouwegilde heeft een beleidsplan, op basis waarvan de stichting de realisatie van haar doelstelling ontwikkelt. Dit beleidsplan is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de stichting.

Beloningsbeleid:
n.v.t. (vrijwilligersorganisatie)

Doelstelling:
Het openlijk doen vieren van het jaarlijkse feest van Maria-ten-Hemelopneming, alsmede verdere bevordering van de Maria-devotie om daardoor de christelijke gevoelens en gedachten in onze gemeenschap te bevorderen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Op de laatste zondag in juni trekt de Maria Ommegang. door het centrum van Bergen op Zoom Deze dankstoet ter ere van de Heilige Maagd Maria bestaat uit groepen en wagens die uitbeelding geven aan de geschiedenis van Stad en Land van  Bergen op Zoom, taferelen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament en het leven van Maria. De stoet telt ongeveer 800 deelnemers.

Openstelling van de Maria Kapel en organiseren van de jaarlijkse Dienst van  Maria-ten-Hemelopneming (15 augustus).

Financiële verantwoording:
De jaarcijfers zijn op aanvraag verkrijgbaar via het secretariaat van de stichting.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Stichting Maria Ommegang moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming A.V.G., de zg. privacywet, die in 2018 van kracht is geworden. En dat heeft consequenties voor de wijze waarop wij ons ledenbestand bijhouden en onze benadering naar u toe met o.a. aanmeldkaartjes, e-mails en (nieuws-)brieven. Het door de Stichting Maria Ommegang daarvoor vastgestelde protocol leest u hier.

Als u bezwaar hebt tegen de door ons gehanteerde uitgangspunten, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Daarvoor kunt u een mail sturen naar secretaris@mariaommegang.nl of dit kenbaar maken via het contactformulier dat u hieronder vindt.

Direct contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht