In de reeks van de Zeven Vreugden van Maria die wekelijks in de St. Gertrudiskerk worden uitgebeeld, is op zondag 7 juni al weer het 6e tafereel uit de Maria Ommegang te zien.
Deze zondag:  De Verrijzenis van Jezus.

“Een engel zoals bij het begin. Wat is zijn boodschap?
Wees niet bang, hij is niet hier, hij is verrezen. Hij is uit de dood opgestaan.
Het graf is leeg. De boodschap van de engel is echt.
De engel brengt de belofte van een nieuw en eeuwig verbond”

Bij dit tafereel zijn verder de drie Maria’s te zien die het graf bezoeken en twee apostelen in de aankleding zoals ze in de Ommegang bij de Verrijzeniswagen meelopen. Zij kondigen de verrijzenis van Jezus aan.

De kerk is zondag 7 juni tussen 13.30 en 14.30 uur geopend. Ingang van de kerk is via de Kerkstraat. Er is vanwege coronamaatregelen een looproute die eindigt via de uitgang aan de Grote Markt. Het maximaal aantal personen dat tegelijk de kerk binnen mag is dertig. Bezoekers moeten zich uiteraard ook aan de anderhalve meter afstand houden.