Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen op Zoom kreeg Frans de Vos van burgemeester Frank Petter, de oorkonde en de gemeentelijke erepening uitgereikt, die horen bij het ereburgerschap van onze stad.

Daarmee werd een kroon gezet op de zeer vele en jarenlange bestuurlijke verdiensten die Frans heeft voor Bergen op Zoom. Met name met zijn verbindend vermogen heeft hij als voorzitter van de Maria Ommegang, maar ook als bestuurder m.b.t. de herdenkingen van de bevrijding Bergen op Zoom en als voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal heel veel voor elkaar gekregen. Frans zelf benadrukte in zijn dankwoord het belang van aandacht die moet uitgaan naar jeugd en het doel om hen hierbij te blijven betrekken.
Uiteraard ook onze felicitaties aan Frans met deze zeer verdiende onderscheiding!!