Tijdens de bijeenkomst in Den Enghel, ter gelegenheid van het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis op 8 december, werd het nieuwe jaarthema voor de Ommegang van 2020 bekendgemaakt: “Zij maakt het verschil”.
Pastoor Paul Verbeek lichtte de keuze daarvoor toe aan een 70-tal aanwezige toehoorders. Ook de poster voor 2020 werd hierbij getoond.
José Schrijn zong vervolgens met grote overgave dit bij velen bekende lied .

Tijdens deze bijeenkomst werd ook een aantal mensen vanwege langdurige verdiensten voor de Maria Ommegang in het zonnetje gezet en werden kadootjes overhandigd. Sjef de Wit gaf een uiteenzetting over het in de beginjaren van de Ommegang gebruikte Labarum.

Een afscheidskado was er voor voorzitter Frans de Vos, die aangegeven had zijn functie neer te gaan leggen. Hij doet dit per 1-1-2020. Vice voorzitter Jan van Wijk lichtte de vele verdiensten van Frans de Vos voor de Ommegang toe en kondigde vervolgens aan dat Cyril Poppelaars per die datum het stokje van hem overneemt. Cyril is al enige tijd lid van de commissie Toekomst binnen de Maria Ommegang en vertolkt in de dankstoet de rol van kapelaan Ooijens.

De aanmeldingsberichten voor de Maria Ommegang van 2020 zijn intussen verstuurd naar de deelnemers van 2019.  Er geldt een algemene oproep voor eenieder die als deelnemer aan deze dankstoet wil bijdragen, dat zij van harte welkom zijn om zich via mail te melden  op: mariaommegangboz@gmail.com