Bij velen die betrokken zijn bij de organisatie van of deelnemer zijn aan de Ommegang, leeft de vraag of het warme weer van afgelopen dagen  zich zal voortzetten. De weersvooruitzichten geven zondag minder warm weer af dan de voorgaande dagen, maar het blijven voorspellingen en daarom heeft het bestuur van de ommegang een aantal maatregelen getroffen om mensen in en rond de stoet tegen de warmte te beschermen. Ook is aan de meelopende dieren gedacht.

Het aantal EHBO teams is uitgebreid van 1 naar 3. Een apart team is stand by op de Grote Markt. Ook omdat daar veel toeschouwers zullen zijn, onder andere met name ouderen, die daar hun gereserveerde zitplaats hebben.
Alle EHBO teams staan middels portofoons in contact met de 12 verkeersregelaars en met de 6 stoetcommissarissen. Er wordt een extra drinkpunt ingericht nabij het ABG. Daarmee is er om de 500 meter een drinkpunt. Op het Markiezenhof wordt gezorgd voor flesjes water voor alle deelnemers.  Om het wachten daar te veraangenamen worden bankjes in de schaduw neergezet. Deelnemende kinderen kunnen bij het Markiezenhof binnen wachten. Het is nog de vraag of er schapen meelopen. Deze dieren hebben veel last van extreme warmte. Voor paarden wordt voor extra water gezorgd. De bemanning van de Reuzen krijgen binnen hun omhulsel flesjes water mee.

Met deze maatregelen worden de meeste te bedenken problemen getackeld. Uiteraard blijft men alert op eventualiteiten.