Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Terugblik: pres(en)tatieavond

Terugblik: pres(en)tatieavond

THEMA, KAARSEN EN TENTOONSTELLING IN HET TEKEN VAN DE MARIA OMMEGANG 

Op dinsdag 30 mei 2023 hebben enkele vrijwilligers van de Maria Ommegang een grote Ommegangkaars in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde tijdens de bijeenkomst in de Sint-Gertrudiskerk waar het thema van de Maria Ommegang van dit jaar “jij doet er toe” door pastoor Paul Verbeek is toegelicht en de tentoonstelling van Mariabeelden door hem is geopend. 

Allereerst ging onze pastoor in op de betekenis van het thema van dit jaar. “Jij doe er toe” heeft allereerst betrekking op Maria, want Zij is een voorbeeld voor eenieder. Daarnaast zijn betrokkenen bij de Maria Ommegang en belangstellenden ook mensen die ertoe doen. Betekenis hebben voor anderen is de leidraad bij het thema. 

Jan van Wijk, voorzitter van Maria Ommegang, heeft drie Ommegangkaarsen uitgereikt aan harde werkers van de dankstoet. De eerste Ommegangkaars is gegaan naar Toos en Theo de Wit, die zich al vele jaren inspannen de huis-aan-huis-collecte succesvol te laten zijn. De tweede kaars is overhandigd aan Els Bogers. Els heeft voor en achter de schermen van de Maria Ommegang veel activiteiten ontplooid, zoals collecteren en meedoen in de Hemelvaartgroep. Als laatste is Thea van Terheijden in het zonnetje gezet en ook zij werd verrast met een grote kaars, die uit de nalatenschap van mevrouw Tonnie Booij-Kroese is gekomen. Thea is vanaf haar jeugdjaren bij de Maria Ommegang betrokken en heeft vele rollen mogen vervullen. 

Daarna heeft pastoor Paul Verbeek de tentoonstelling van Mariabeelden geopend en bij de vele, mooie beelden toelichting gegeven. Ook dit jaar zijn er prachtige beelden te bewonderen, zoals een indrukwekkend beeld van Onze-Lieve-Vrouw uit Merksem. Ook zijn er beelden uit onder meer Clinge en Hulst tentoongesteld. De expositie is verder verrijkt met beelden van de Maagd Maria uit de privécollectie van Paul Verbeek. 

De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door Peter van der Meiden, pastoor in Sneek. Hij speelde op het grote Ibachorgel en zong mooie Marialiederen, waaronder het bijzondere Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. 

Jan van Wijk