Ga naar de inhoud
Home » Verantwoording

Verantwoording

Namen
Stichting Lievevrouwegilde
Stichting Maria Ommegang

Kamer van Koophandel
41102199
58727507

Algemeen nut beogende instelling
Ja
Ja

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
Zogenoemde ANBI’s kunnen gebruikenmaken van bepaalde belastingvoordelen, zoals bij erven en schenken.
Voor donateurs aan onze stichtingen geldt dat zij hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Lees meer over de voorwaarden voor giftenaftrek op de website van de Belastingdienst.

Conform wettelijke verplichtingen als ANBI publiceren wij hier en hier de verantwoordingsinformatie over het laatste boekjaar.

Missie
Stichting Lievevrouwegilde
“Het openlijk doen vieren van het jaarlijkse feest van de Maria-ten-Hemelopneming, alsmede verdere bevordering van de Maria-devotie om daardoor de christelijke gevoelens en gedachten in onze gemeenschap te bevorderen”.

Stichting Maria Ommegang
“a. Het organiseren van en het uitvoering geven aan de jaarlijkse Maria Ommegang door de straten van Bergen op Zoom.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn”.